ฟุกุชิมะ แหล่งท่องเที่ยวของดินแดนที่ราบตะวันออก

ฟุกุชิมะ แหล่งท่องเที่ยวของดินแดนที่ราบตะวันออก

ในบริเวณทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่นเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามอย่าง ฟุกุชิมะ จังหวัดของญี่ปุ่นที่มีสถานที่ต่างให้เลือก เที่ยวเช่นกัน ฟุกุชิมะนั้นถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเศรฐกิจและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับประมง รวมถึงอุตสหกรรมด้านการกำเนิดพลังงานไฟฟ้าปรมณูนับว่าเป็นจังหวัด ทางมากด้วยอุตหกรรมของประเทศทั้งด้าน ประมง, อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์  ฟุกุโอกะเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบกับภัยพิบัติแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิเมื่อ วันที่ 11 มีนาคม ปี 2011 ซึ่งก็ได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบัน หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูกุ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ซึ่งในอดีตเป็นที่พักของซามูไร ที่เดินทางมาที่นี้เพื่อค้างแรมระหว่างเดินทาง ซึ่งตลอดสองข้างทางเป็นบ้านไม้ โบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเอโดะ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวถีชีวิตชาวบ้านในสมัยนั้นด้วย ฟุกุชิมะ ทะเลสาบอินาวาชิโระ เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสวยงามอย่างมากโดยทะเลสาบตั้งอยู่ริมภูเขาบันไดซึ่งเกิดจากการปะทุของภูเขาไฟทำให้ เกิดทะเลสาบน้ำจืดขึ้น แต่น้ำยังมีความเป็นกรดอยู่ซึ่งภายในทะเลสาบไม่มีปลาหรือสิ่งมีชีวิตใดเลย ในช่วงฤดูหนาวจะเป็นช่วงที่สวยงามที่สุดซึ่งจะเห็นหิมะ ปกคลุมบริเวณภูเขาบันไดอย่างสวยงาม ปราสาทซึรุกะ ปราสาทโปราณที่เดิมทีมีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ในปัจจุบันเหลือเพียง 5 ชั้นซึ่งได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้าน และชาวซามูไร ในสมัยนั้นนอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวภูเขาบันไดที่สวยงาม รวมทั้งปราสาทนี้ยังมีเรือนชารินคะคุ ซึ่งเป็นเรือนทำชาและจัดพิธีชงชา ซึ่งเป็นชาท้องถิ่นของที่นี้ ด้วย

Read More ฟุกุชิมะ แหล่งท่องเที่ยวของดินแดนที่ราบตะวันออก
ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีธรรมชาตที่งดงามและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้เลือกกันและหนึ่งในนั้นคือ ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่งดงามจุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ฟูจิซัง หรือ ฟูจิยาม่า ตั้งอยู่ที่  จังหวัดชิซุโอะกะ และ จังหวัดยะมะนะชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตก ของเมืองโตเกียว และอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติฟุจิ-ฮะโกะเนะ-อิซุ และ น้ำตกชิระอิโตะ ภูเขาไฟฟูจิ ถือว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดและสูงที่สุดใน ประเทศญี่ปุ่น มีความสูง 3,776 เมตรเป็นภูเขาไฟประเภทกรวยสลับชั้น และ ยังคงเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทซึ่งมีทัศนียภาพบริเวณโดยรอบที่ประกอบด้วย ทะเลสาบทั้งห้าที่สวยงามมาก ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟฟูจิ มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปีบริเวณยอดเขาแต่หิมะจะเบาบางในช่วงฤดูร้อน ทั้งยังมีความสวยงามตลอดทั้งปีซึ่งสวยงามทีสุดในช่วงฤดูใบไม้ เปลี่ยนสีจะมองเห็นภูเขาไฟเด่นชัดและสวยงาม นอกจากนี้หากวันที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นภูเขาไฟได้จากเมืองโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ จัดว่าเป็นสถาน ที่ที่มีทั้งความเชื่อทางวัฒนธรรม สัญลักษณ์และจุดเด่นของประเทศ โดยตัวภูเขาไฟจะปรากฏในวรรณกรรม ภาพเขียนต่างๆ ที่มีภูเขาไฟฟูจิรวมอยู่ด้วย และ ตามความเชื่อทางศาสนามีความเชื่อว่าภูเขาไฟฟูจิคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และด้วยความเชื่อ งานเขียน ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ทำให้สถานที่นี้กลายเป็น แหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมานานนับร้อยๆปี ภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาไฟที่สงบแต่ยังไม่ดับสนิทนักธรณีวิทยาเชื่อว่า ภูเขาไฟอาจปะทุในระดับต่ำ ซึ่งอดีตปะทุรุนแรงครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 1707 ในยุคเอโดะ

Read More ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาไฟที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
อาราชิยะมะ ย่านชานเมืองที่สวยงามแห่งนครเกียวโต

อาราชิยะมะ ย่านชานเมืองที่สวยงามแห่งนครเกียวโต

อาราชิยะมะ หรือ อะระชิยะมะ แปลว่า ภูเขาวายุ เป็นสถานที่แทบชานเมืองของเมืองเกียวโต ไปทางตะวันตกของตัวเมือง ย่านอาราชิยะมะถือว่าเป็นอีกแหล่ง ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโตที่มีความสวยงามของธรรมชาติอย่างมากซึ่งมีภูมิทัศน์ติดกับภูเขาอาราชิ กับ แม่น้ำโออิ ซึ่งย่านอาราชิยะมะ ถูกขึ้น ทะเบียนให้เป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น อาราชิยะมะ นับว่ามีความสวยงามและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมความ งามของพื้นที่โดยรอบที่อยากสัมผัสความงามของธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน เป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งมีความสวยงามมาก นอกจากนี้แล้วบริเวณโดยรอบของอุทยานอย่างมีสถานที่สำคัญภายในอุทยานเช่น อาราชิยะมะ สะพานโทะงะสึ เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีอายุนับพันปีเป็นสะพานที่สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด ปัจจุบันสะพานได้ถูกปรับปรุงซ่อมแซมตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2477 ซึ่งมีความยาว 155 เมตร กว้าง 11 เมตร จุดเด่นของสะพานนี้คือ การเชื่อมต่อของสะพานนั้นใช้วิธีการสร้างโดยการต่อเข้าลิ้มไม้ โดยไม่มีการตอกตะปูแม้แต่ ดอกเดียว ป่าไผ่ซะงะโนะ เป็นป่าไม้ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นทางเดินธรรมชาติจุดเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟท้องถิ่นของเมืองซึ่งมีทางเดินความยาว 500 เมตร สองข้างทางคือป่าไผ่ญี่ปุ่นสูงกว่า 15 เมตร รายล้อมอย่างสวยงาม ศาลเจ้ามะสึโอะ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมีอายุกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่ทางใต้ของอุทยานราว 800 เมตร วัดเท็นริว หรือ …

Read More อาราชิยะมะ ย่านชานเมืองที่สวยงามแห่งนครเกียวโต
วัดคิโยมิซุ วัดเก่าแก่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโต

วัดคิโยมิซุ วัดเก่าแก่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโต

วัดคิโยมิซุ หรือ วัดน้ำใส เป็นวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเกียวโตซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองซึ่งนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแล้ว วัดแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วย สำหรับชื่อของวัดคิโยมิซุ นั้นมาจากน้ำตกที่ไหลลงมาจากเนินเขามายังวัดซึ่งมีความ เชื่อว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ และน้ำก็มีความใสสะอาดจึงเป็นที่มาของชื่อ วัดน้ำใส วัดคิโยมิซุ ก่อสร้างขึ้นในช่วงปี 776 ตามคำบอกเล่ามาแต่โบราณว่าวัดนี้ก่อสร้างโดยพระภิกษุรูปหนึ่งที่ชื่อว่า เค็งชิง ซึ่งจำวัดที่อยู่เมืองนาระ และคืนหนึ่งได้ ฝันเห็นชายชราคนหนึ่งบอกให้ท่านออกเดินทางไปทางเหนือไปที่เขาโอโตวะซึ่งมีน้ำตกที่ใสบริสุทธิ์อยู่ที่นั่น พระเค็งชิง จึงเดินทางไปทางเหนือตามความ วัดคิโยมิซุ ฝันจนกระทั่งพบสถานที่ดังกล่าวและพบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งชื่อว่า เกียวเอโกะจิ ซึ่งท่านได้บอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิม ต่อมาพระเกียวเอโกะจิ ก็หายไปอย่างลึกลับซึ่งพระเค็งชิงเชื่อว่า พระเกียวเอโกะจิคือเจ้าแม่กวนอิมจำแลงกายมา จากนั้นพระเค็งชิงจึงแกะสลับเจ้าแม่กวน อิมพันมือขึ้นในสถานที่แห่งนี้ เพื่อให้ชาวบ้านกราบไหว้บูชา จุดเด่นของวัดคิโยมิซุ คือ ส่วนของอาคารหลักซึ่งมีระเบียงใหญ่สูง 13 เมตร ซึ่งในสมัยเอโดะมีความเชื่อที่ว่าใครโดดจากระเบียงนี้ลงไปโดยที่รอดชีวิตมาได้ คำอธิฐานของผู้นั้นจะสัมฤทธิ์ผล ซึ่งร้อยละ 85 มีคนกระโดดลงมารอดชีวิตซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าด้านล่างมีต้นไม้ขึ้นจำนวนมากที่ช่วยชะลอการตกได้ ปัจจุบันห้ามไม่ให้มีการโดดจากระเบียง ปัจจุบันอาคารหลักนี้กำลังอยู่ในช่วงการซ่อมแซมปรับปรุงซึ่งจะเปิดให้เข้าชมในปี 2020

Read More วัดคิโยมิซุ วัดเก่าแก่แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเกียวโต
เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นถิ่นวัฒนธรรมที่สวยงาม

เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นถิ่นวัฒนธรรมที่สวยงาม

เมืองเกียวโต หรือ นครเคียวโตะ เป็นเมืองใหญ่อีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคคันไซ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเคียวโตะ ทางภาคกลางของประเทศญี่ปุ่นและเป็นเมืองที่มี ประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศและอันดับที่ 11 ของโลก เมืองเกียวโตจัดว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ มีโบราณสถาน จำนวนมากเนื่องจากเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมาก่อน โดยเมืองเกียวโตถือกำเนิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 8 โดยนักบวชทางศาสนาซึ่งในยุคนั้นศาสนามี อิทธิพลอย่างมาก และเริ่มมีการสร้างศาลเทพเจ้าต่างๆ ตั้งแต่ยุคเฮอัง ใน ค.ศ. 794 ซึ่งในเมืองเกียวโตเป็นที่ตั้งของราชสำนักของสมเด็จพระจักรพรรดิ ใน ช่วงปี 1467 – 1477 เมืองเกียวโตเผชิญกับภาวะสงครามและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก เมื่อสงครามสิ้นสุดลงมีการบูรณะเมืองขึ้นมาใหม่ แต่เมืองยัง คงประสบกับภาวะสงครามในหลายช่วงจนถึงช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 กระทั่งเมืองได้รับการฟื้นฟูในด้านต่างๆจนปัจจุบันเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางที่ สำคัญของเศรษฐกิจต่างๆ เมืองเกียวโต เมืองเกียวโตเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่มาก พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเป็นพระราชวังเก่าและอาคารไม้โบราณต่างๆ นอกจากนี้ยังมีพระ ราชวังเกียวโต พระราชวังเก่าแก่ของเมืองที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าต่างๆมากมายภายในเมือง รวมถึงมีสถานที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เช่น ศาลเจ้าคะมิงะโมะ, ศาลเจ้าชิโมะงะโมะ, ศาลเจ้าอุจิงะมิ, วัดโท, วัดคิโยมิซุ, วัดคิงกะกุ, วัด เท็นริว, วัดเบียวโต, …

Read More เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นถิ่นวัฒนธรรมที่สวยงาม
ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ มรดกโลกประจำชาติญี่ปุ่น

ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ มรดกโลกประจำชาติญี่ปุ่น

ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ที่เกาะอิสึกุชิมะ เมืองฮะสึไกชิ จังหวัดฮิโรชิม่า ซึ่งศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ นับว่าเป็นศาลเจ้าที่มีความสวยงามและ เก่าแก่มากรวมถึงมีภูมิทัศน์ที่สวยงามบริเวณเมืองชนบทริมทะเล ซึ่งศาลเจ้าแห่งนี้นับว่ามีความเก่าแก่สันนิฐานว่าสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 ในช่่วงปี 1600 โดยตัวศาลถูกก่อสร้างเรื่อยๆมาจนกระทั่งแล้วเสร็จในปี 1711 โดยศาลเจ้าแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้กราบไหว้แด่ ชาวบ้านบนเกาะรวมถึงเป็นสัญลักษณ์ของ ความศักดิ์สิทธิ์บนเกาะแห่งนี้ ซึ่งในอดีตชาวบ้านสามัญชนไม่สามารถเดินเท้าเข้ามายังศาลเจ้าแห่งนี้ได้ ซึ่งหากต้องการกราบไหว้นั้นต้องพายเรือลอดเขาไม้ สีแดงเข้ามาเท่านั้นซึ่งเป็นเสาประตูที่สร้างยื่นออกจากชายฝั่งจะในทะเล โดยจุดนี้เรียกว่า เสาโทริอิ เป็นจุดเด่นของศาลแห่งนี้ที่นิยมที่สุดของนักท่องเที่ยวที่ เดินทางเข้ามายังศาลเจ้าแห่งนี้ ซึ่งเสาโทริอินั้นนับว่ามีความสวยงามและโดดเด่นมาก ในวันที่มีอากาศแจ่มใส จะมองเห็นเสาประตูตั้งตระหง่าโดดเด่นมาก ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ ซึ่งนับว่าโดดเด่นท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม โดยเสาโทริอิสร้างขึ้นในปี 1711 ตัวเสาทำจากไม้การบูร สูง 16 เมตร มีเสารองฐานอีก 4 เสา ด้านละ 2 เสา ซึ่งตามความเชื่อนั้นหากวันที่น้ำทะเลขึ้นเสมือนศาลกำลังลอยน้ำนั่นเอง ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1996 ทั้งนี้ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณนั้น ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ เป็นสถานที่ที่มี ความสะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งไม่อนุญาตให้มีการเกิด การตาย ในศาลแห่งนี้ แม้ว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่อนุญาตให้มีการฝังศพหรือทำพิธีเกี่ยวกับความตายใดๆทั้งสิ้น ในศาลแห่งนี้ นอกจากนี้ตามความเชื่อนั้นหากวันที่น้ำทะเลลง …

Read More ศาลเจ้าอิตสึคุชิมะ มรดกโลกประจำชาติญี่ปุ่น
ฮิโรชิม่า เมืองประวัติศาสตร์ความโหดร้ายของสงคราม

ฮิโรชิม่า เมืองประวัติศาสตร์ความโหดร้ายของสงคราม

ฮิโรชิมะ หรือ ฮิโรชิม่า เป็นเมืองเอกตั้งอยู่ที่ภูมิภาคชูโงกุ ทางตะวันตกของเกาะฮนชู เมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่และเป็นเมืองที่เป็น สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความโหดร้ายของสงครามซึ่งเมืองนี้อดีตเคยถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมณูในช่วงปลายสงครามโลก ครั้งที่ 2 นับว่าเป็นเมืองเดียวของ โลกที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมณู ฮิโรชิม่า เป็นเมืองเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาในช่วงปี 1871 ซึ่งนับแต่นั้นนับว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งภูมิภาค ชูโงกุ ในวันที่ 6 สิงหาคม ปี 1945 เวลา 08.45 น. เครื่องบินทิ้งระเบิด B-29 ได้ทิ้งระเบิดปรมณูชื่อว่า ลิตเติลบอย ลงสู่ใจกลางเมืองฮิโรชิม่า ระเบิดคร่าชีวิต ผู้คนในเมืองทันทีถึง 80,000 คน และเสียชีวิตภายหลังผลกระทบของรังสีกว่า 90,000 – 150,000 คน คาดว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้นกว่า 340,000 ราย ใน เมืองนี้โดยตัวอาคาร, บ้านเรือน ทุกทำลายทั้งหมดภายในเมือง ซึ่งภายหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการฟื้นฟูเมืองขึ้นใหม่ ซึ่งฮิโรชิม่า ฮิโรชิม่า นับว่าเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วภายหลังสงคราม ปัจจุบันฮิโรชิม่ากลายเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคพื้นฮนชู และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์มีการสร้างอนุสรณ์สถานรำลึกถึงความโหดร้ายของสงครามในครั้งนั้น …

Read More ฮิโรชิม่า เมืองประวัติศาสตร์ความโหดร้ายของสงคราม
สวนสาธารณะโมเอะเรนุมะ สวนสาธารณะที่แสนสวยแห่งเมืองซัปโปโร

สวนสาธารณะโมเอะเรนุมะ สวนสาธารณะที่แสนสวยแห่งเมืองซัปโปโร

เมืองซัปโปโร นอกจากเป็นเมืองที่ยอดนิยมแล้วยังมีสถานที่อื่นๆน่าเที่ยวอีกมากมายหนึ่งในนั้นก็คือ สวนสาธารณะโมเอะเรนุมะ แลนด์มาร์คของเมืองซัปโปโร สวนสาธารณะโมเอะเรนุมะ นั้นถือว่าเป็นสวนสาธารณะที่มีความสวยงามแต่ทว่าสวนแห่งนี้สร้างขึ้นจากกองขยะที่ทับถมกันไม่น่าเชื่อว่าปัจจุบันจะกลายเป็น สวนสาธารณะที่สวยงามมากที่สุดแห่งนี้ของเมือง และของประเทศ ย้อนกลับไปก่อนสร้างสวนสาธรณะแห่งนี้เดิมทีพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดทิ้งขยะของเมืองซึ่งมี ขยะทับทมกันจำนวนมากถึง 2 ล้านตัน ต่อมาในปี 1988 อิซามุ โนกุจิ ปฏิมากรชาวญี่ปุ่น – อเมริกัน ได้มีแนวคิดเปลี่ยนพื้นที่นี้ให้เป็นสวนสาธารณะ ตามแนว ความคิดของรัฐบาลของเมืองซัปโปโร เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 1979 ซึ่งทางนาย อิซามุ โนกุจิ นั้นมีคอนเซ็ปต์สวนสาธารณะซึ่งภายในมีการ สวนสาธารณะโมเอะเรนุมะ ออกแบบและสร้างอาคารทรงปิระมิดที่ทำด้วยกระจกทั้งหลัง คล้ายกับอาคารทรงปิระมิดที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ในเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยอาคารปิระมิด ในสวนสาธารณะโมเอะเรนุมะ สร้างแล้วเสร็จและเปิดบริการในปี 2003 ซึ่งนับว่าเป็นจุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งนี้ นอกจากนี้แล้วภายในสวนยังเป็นที่ตั้ง ของภูเขาโมเอเระ ซึ่งมีความสูง 200 เมตร โดยภูเขานี้ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติแต่คือกองขยะที่ทับถมกัน ซึ่งในปัจจุบันถูกแทนที่ด้วยดินและต้นไม้ที่สวยงาม ซึ่งมีจุดชมวิวสูงของเมืองสามารถมองเห็นเมืองโดยรอบ และมีบันไดทางขึ้น 5 จุดให้เดินขึ้นไปชมวิว นอกจากนี้รอบสวนยังมีส่วนที่เป็นอนุสรณ์สถานลักษณะ เป็นเสาสแตนเลสทรงสามเหลี่ยมสูง 2 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ อิซามุ …

Read More สวนสาธารณะโมเอะเรนุมะ สวนสาธารณะที่แสนสวยแห่งเมืองซัปโปโร
โรงงานช็อกโกแลต ซิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค

โรงงานช็อกโกแลต ซิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค

เราคงเคยอ่านนิทานเรื่อง ชาร์ลีกับ โรงงานช็อกโกแลต ที่ภายในมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ชวนจินตนาการแก่เด็กๆมากมายซึ่งโรงงานสุดอัศจรรย์และน่ารักนั้นมีอยู่ จริง นั่นคือ โรงงานซิโรอิโคอิบิโตะ (Shiroi Koibito) ซึ่งจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองซัปโปโร สถานที่ที่จัดว่าเป็นแหล่งของฝากและขนม สุดอร่อยมากมายให้เลือกสรร รวมถึงอาคารโรงงานที่สร้างขึ้นมาแตกต่างจากโรงงานทั่วไปทั้งยังเปิดให้เข้าชมอีกด้วย สำหรับโรงงานช็อกโกแลต ซิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค นั้นแบ่งออกเป็น 3 โซนหลักให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมกันอย่าเพลิดเพลิน ได้แก่ โซนแรกหอนาฬิกาซึ่ง จำลองมาจากหอนาฬิกาประจำเมืองซัปโปโรที่เก่าแก่ โดยจุดนี้เสมือนเป็นจุดชมความงามและถ่ายรูป เซลฟี่ เป็นที่ระลึกนอกจากนี้บริเวณจุดนี้ยังมีการเดิน ขบวนของเหล่ามาสคอสช็อกโกแลต หรือ คานิวัลชอคโกแลต ซึ่งจะเดินขบวนทุกๆ 1 ชั่วโมง โรงงานช็อกโกแลต โซนที่สอง ขบวนรถไฟซิโรอิโคอิบิโตะ เป็นจุดบริการรถไฟชมรอบๆโรงงาน โดยการออกแบบรถไฟนั้นเป็นการออกแบบหัวรถจักรไอน้ำแบบดั้งเดิม ซึ่งคอย ให้บริการแก่ผู้เข้าชมโรงงานโดยราคาอยู่ที่ ผู้ใหญ่ 300 เยน, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 200 เยน และเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีนั่งฟรี โซนที่สาม กัลลิเวอร์เฮาส์ เป็นโซนจัดจำลองจากวรรณกรรมเรื่อง กัลลิเวอร์ผจญภัย ซึ่งเป็นบ้านหลังเล็กๆ จัดการแสดงภายในบริเวณโรงงานซึ่งในบ้านยังมี การจัดสิ่งของย่อส่วนต่างๆ …

Read More โรงงานช็อกโกแลต ซิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค
เมืองซัปโปโร เมืองยอดนิยมแห่งเทศกาลหิมะ

เมืองซัปโปโร เมืองยอดนิยมแห่งเทศกาลหิมะ

เมืองซัปโปโร เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคฮกไกโด ตั้งอยู่ที่จังหวัดฮกไกโดของญี่ปุ่น เมืองซัปโรโป หรือ ซัปโปะโระ เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่จัดว่าเป็น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคพื้นภูมิภาคนี้ จัดว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ซัปโปโรเป็นเมืองที่มีความสวยงามมาก เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา และจุดเด่นของเมืองคือ สวนสาธารณะใจกลาง เมือง ชื่อว่า สวนสาธารณะโอโดริ เป็นสวนสาธารณะที่ยาวเป็นตลอดใจกลางเมือง ซึ่งพื้นที่นี้จะถูกใช้เป็นการจัดเทศกาลหิมะระดับนานาชาติ นครซัปโปโร ถือกำเนิดขึ้นมานับตั้งแต่ช่วงปี 1857 ในยุคเมจิ ซึ่งต่อมาเริ่มมีการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ และทางรัฐบาลได้มีการก่อตั้งเขตการปกครองฮกไกโด เมืองซัปโปโร จึงถูกตั้งให้เป็นเมืองที่เป็น เมืองซัปโปโร ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การจัดการ พัฒนาด้านการจัดการต่างๆ นอกจากนี้เมืองนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารโดยเฉพาะ ราเม็ง ซึ่งถือว่าเป็นต้นตำหรับของ เมืองนี้ รวมถึงโครงสร้างของเมืองที่จัดวาง ผังเมืองไว้อย่างเป็นระบบระเบียบมาก ซัปโปโรนั้นจัดว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นของญี่ปุ่น โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดู หนาวจะมีหิมะปกคลุมซึ่งในเมืองมีการจัดเทศกาลหิมะ ที่มีความสวยงามมาก รวมถึงมีการจัดการแข่งขันปั้นปฏิมากรรมหิมะระดับโลกอีกด้วย นอกจากชมเทศกาลหิมะในเมืองแล้ว บริเวณภูเขาโมอิวะ จะมีจุดชมวิว ของเมืองและธรรมชาติที่สวยงามรวมถึงมีลานสกี หิมะ ฤดูหนาว ซึ่งเป็นที่นิยมมากในเมืองนี้ นับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของภูมิภาคฮกไกโด หรือ ภาคเหนือของญี่ปุ่น

Read More เมืองซัปโปโร เมืองยอดนิยมแห่งเทศกาลหิมะ