ญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีธรรมชาตที่งดงามและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้เลือกกันและหนึ่งในนั้นคือ ภูเขาไฟฟูจิ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ที่งดงามจุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ หรือ ฟูจิซัง หรือ ฟูจิยาม่า ตั้งอยู่ที่  จังหวัดชิซุโอะกะ และ จังหวัดยะมะนะชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตก

ของเมืองโตเกียว และอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติฟุจิ-ฮะโกะเนะ-อิซุ และ น้ำตกชิระอิโตะ ภูเขาไฟฟูจิ ถือว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดและสูงที่สุดใน

ประเทศญี่ปุ่น มีความสูง 3,776 เมตรเป็นภูเขาไฟประเภทกรวยสลับชั้น และ ยังคงเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทซึ่งมีทัศนียภาพบริเวณโดยรอบที่ประกอบด้วย

ทะเลสาบทั้งห้าที่สวยงามมาก

ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิ

ภูเขาไฟฟูจิ มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปีบริเวณยอดเขาแต่หิมะจะเบาบางในช่วงฤดูร้อน ทั้งยังมีความสวยงามตลอดทั้งปีซึ่งสวยงามทีสุดในช่วงฤดูใบไม้

เปลี่ยนสีจะมองเห็นภูเขาไฟเด่นชัดและสวยงาม นอกจากนี้หากวันที่อากาศแจ่มใสสามารถมองเห็นภูเขาไฟได้จากเมืองโตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ จัดว่าเป็นสถาน

ที่ที่มีทั้งความเชื่อทางวัฒนธรรม สัญลักษณ์และจุดเด่นของประเทศ โดยตัวภูเขาไฟจะปรากฏในวรรณกรรม ภาพเขียนต่างๆ ที่มีภูเขาไฟฟูจิรวมอยู่ด้วย และ

ตามความเชื่อทางศาสนามีความเชื่อว่าภูเขาไฟฟูจิคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และด้วยความเชื่อ งานเขียน ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ ทำให้สถานที่นี้กลายเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมานานนับร้อยๆปี

ภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาไฟที่สงบแต่ยังไม่ดับสนิทนักธรณีวิทยาเชื่อว่า ภูเขาไฟอาจปะทุในระดับต่ำ ซึ่งอดีตปะทุรุนแรงครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 1707 ในยุคเอโดะ