ฮิโรชิมะ หรือ ฮิโรชิม่า เป็นเมืองเอกตั้งอยู่ที่ภูมิภาคชูโงกุ ทางตะวันตกของเกาะฮนชู เมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่และเป็นเมืองที่เป็น

สัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความโหดร้ายของสงครามซึ่งเมืองนี้อดีตเคยถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมณูในช่วงปลายสงครามโลก ครั้งที่ 2 นับว่าเป็นเมืองเดียวของ

โลกที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดปรมณู ฮิโรชิม่า เป็นเมืองเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาในช่วงปี 1871 ซึ่งนับแต่นั้นนับว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งภูมิภาค

ชูโงกุ ในวันที่ 6 สิงหาคม ปี 1945 เวลา 08.45 น. เครื่องบินทิ้งระเบิด B-29 ได้ทิ้งระเบิดปรมณูชื่อว่า ลิตเติลบอย ลงสู่ใจกลางเมืองฮิโรชิม่า ระเบิดคร่าชีวิต

ผู้คนในเมืองทันทีถึง 80,000 คน และเสียชีวิตภายหลังผลกระทบของรังสีกว่า 90,000 – 150,000 คน คาดว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้นกว่า 340,000 ราย ใน

เมืองนี้โดยตัวอาคาร, บ้านเรือน ทุกทำลายทั้งหมดภายในเมือง ซึ่งภายหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการฟื้นฟูเมืองขึ้นใหม่ ซึ่งฮิโรชิม่า

ฮิโรชิม่า

ฮิโรชิม่า

นับว่าเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วภายหลังสงคราม ปัจจุบันฮิโรชิม่ากลายเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคพื้นฮนชู และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

ประวัติศาสตร์มีการสร้างอนุสรณ์สถานรำลึกถึงความโหดร้ายของสงครามในครั้งนั้น เช่น อาคารสำนักงานเก่าของเมืองที่ยังคงหลงเหลือซากจากการถูก

ระเบิด, จุดตกของระเบิด, อนุสรณ์สถานซาดาโกะ เป็นอนุเสาวรีย์รำลึกถึงเด็กหญิงที่ชื่อว่า ซาดาโกะ ซึ่งเธอเสียชีวิตภายหลังประสบเหตุระเบิด 5 ปี ซึ่ง

ระหว่างที่เธอป่วยเธอพับนกกระเรียนกระดาษพันตัวเพื่อภาวนาให้เธอและเด็กคนอื่นๆหายป่วย ซึ่งต่อมาได้มีการจัดประเพณีพับนกกระเรียนกระดาษขึ้นมาใน

เมืองเพื่อรำลึกถึงการจากไปของเด็กหญิงบริสุทธิ์คนหนึ่งจากความโหดร้ายของสงคราม