เมืองซัปโปโร เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคฮกไกโด ตั้งอยู่ที่จังหวัดฮกไกโดของญี่ปุ่น เมืองซัปโรโป หรือ ซัปโปะโระ เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่จัดว่าเป็น

ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคพื้นภูมิภาคนี้

จัดว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญและเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ซัปโปโรเป็นเมืองที่มีความสวยงามมาก เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา

และจุดเด่นของเมืองคือ สวนสาธารณะใจกลาง

เมือง ชื่อว่า สวนสาธารณะโอโดริ เป็นสวนสาธารณะที่ยาวเป็นตลอดใจกลางเมือง ซึ่งพื้นที่นี้จะถูกใช้เป็นการจัดเทศกาลหิมะระดับนานาชาติ

นครซัปโปโร ถือกำเนิดขึ้นมานับตั้งแต่ช่วงปี 1857 ในยุคเมจิ ซึ่งต่อมาเริ่มมีการพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆ และทางรัฐบาลได้มีการก่อตั้งเขตการปกครองฮกไกโด

เมืองซัปโปโร จึงถูกตั้งให้เป็นเมืองที่เป็น

เมืองซัปโปโร

เมืองซัปโปโร

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การจัดการ พัฒนาด้านการจัดการต่างๆ นอกจากนี้เมืองนี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารโดยเฉพาะ ราเม็ง ซึ่งถือว่าเป็นต้นตำหรับของ

เมืองนี้ รวมถึงโครงสร้างของเมืองที่จัดวาง

ผังเมืองไว้อย่างเป็นระบบระเบียบมาก ซัปโปโรนั้นจัดว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นของญี่ปุ่น โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดู

หนาวจะมีหิมะปกคลุมซึ่งในเมืองมีการจัดเทศกาลหิมะ

ที่มีความสวยงามมาก รวมถึงมีการจัดการแข่งขันปั้นปฏิมากรรมหิมะระดับโลกอีกด้วย นอกจากชมเทศกาลหิมะในเมืองแล้ว บริเวณภูเขาโมอิวะ จะมีจุดชมวิว

ของเมืองและธรรมชาติที่สวยงามรวมถึงมีลานสกี

หิมะ ฤดูหนาว ซึ่งเป็นที่นิยมมากในเมืองนี้ นับว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของภูมิภาคฮกไกโด หรือ ภาคเหนือของญี่ปุ่น