เราคงเคยอ่านนิทานเรื่อง ชาร์ลีกับ โรงงานช็อกโกแลต ที่ภายในมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ชวนจินตนาการแก่เด็กๆมากมายซึ่งโรงงานสุดอัศจรรย์และน่ารักนั้นมีอยู่

จริง นั่นคือ โรงงานซิโรอิโคอิบิโตะ (Shiroi Koibito) ซึ่งจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองซัปโปโร สถานที่ที่จัดว่าเป็นแหล่งของฝากและขนม

สุดอร่อยมากมายให้เลือกสรร รวมถึงอาคารโรงงานที่สร้างขึ้นมาแตกต่างจากโรงงานทั่วไปทั้งยังเปิดให้เข้าชมอีกด้วย

สำหรับโรงงานช็อกโกแลต ซิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค นั้นแบ่งออกเป็น 3 โซนหลักให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมกันอย่าเพลิดเพลิน ได้แก่ โซนแรกหอนาฬิกาซึ่ง

จำลองมาจากหอนาฬิกาประจำเมืองซัปโปโรที่เก่าแก่ โดยจุดนี้เสมือนเป็นจุดชมความงามและถ่ายรูป เซลฟี่ เป็นที่ระลึกนอกจากนี้บริเวณจุดนี้ยังมีการเดิน

ขบวนของเหล่ามาสคอสช็อกโกแลต หรือ คานิวัลชอคโกแลต ซึ่งจะเดินขบวนทุกๆ 1 ชั่วโมง

โรงงานช็อกโกแลต

โรงงานช็อกโกแลต ซิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค 2

โซนที่สอง ขบวนรถไฟซิโรอิโคอิบิโตะ เป็นจุดบริการรถไฟชมรอบๆโรงงาน โดยการออกแบบรถไฟนั้นเป็นการออกแบบหัวรถจักรไอน้ำแบบดั้งเดิม ซึ่งคอย

ให้บริการแก่ผู้เข้าชมโรงงานโดยราคาอยู่ที่ ผู้ใหญ่ 300 เยน, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 200 เยน และเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีนั่งฟรี

โซนที่สาม กัลลิเวอร์เฮาส์ เป็นโซนจัดจำลองจากวรรณกรรมเรื่อง กัลลิเวอร์ผจญภัย ซึ่งเป็นบ้านหลังเล็กๆ จัดการแสดงภายในบริเวณโรงงานซึ่งในบ้านยังมี

การจัดสิ่งของย่อส่วนต่างๆ เสมือนเป็นเมืองย่อส่วน ทั้งบริเวณโดยรอบยังมีสวนต่างๆ บ้านขนมที่น่ารักให้ชมกัน

สำหรับภายในโรงงานยังบริการชมการทำงานภายในด้วย ซึ่งภายในยังออกแบบที่สุดน่ารักเหมือนทางอยู่ในโลกของการ์ตูนและเทพนิยาย รวมถึงยังมีการ

ขายของที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นขนมหวาน ช็อกโกแลตรสชาติต่างๆ อีกด้วย