อาราชิยะมะ ย่านชานเมืองที่สวยงามแห่งนครเกียวโต

อาราชิยะมะ ย่านชานเมืองที่สวยงามแห่งนครเกียวโต

อาราชิยะมะ หรือ อะระชิยะมะ แปลว่า ภูเขาวายุ เป็นสถานที่แทบชานเมืองของเมืองเกียวโต ไปทางตะวันตกของตัวเมือง ย่านอาราชิยะมะถือว่าเป็นอีกแหล่ง ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโตที่มีความสวยงามของธรรมชาติอย่างมากซึ่งมีภูมิทัศน์ติดกับภูเขาอาราชิ กับ แม่น้ำโออิ ซึ่งย่านอาราชิยะมะ ถูกขึ้น ทะเบียนให้เป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น อาราชิยะมะ นับว่ามีความสวยงามและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมความ งามของพื้นที่โดยรอบที่อยากสัมผัสความงามของธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน เป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งมีความสวยงามมาก นอกจากนี้แล้วบริเวณโดยรอบของอุทยานอย่างมีสถานที่สำคัญภายในอุทยานเช่น อาราชิยะมะ สะพานโทะงะสึ เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีอายุนับพันปีเป็นสะพานที่สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหมด ปัจจุบันสะพานได้ถูกปรับปรุงซ่อมแซมตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2477 ซึ่งมีความยาว 155 เมตร กว้าง 11 เมตร จุดเด่นของสะพานนี้คือ การเชื่อมต่อของสะพานนั้นใช้วิธีการสร้างโดยการต่อเข้าลิ้มไม้ โดยไม่มีการตอกตะปูแม้แต่ ดอกเดียว ป่าไผ่ซะงะโนะ เป็นป่าไม้ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นทางเดินธรรมชาติจุดเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟท้องถิ่นของเมืองซึ่งมีทางเดินความยาว 500 เมตร สองข้างทางคือป่าไผ่ญี่ปุ่นสูงกว่า 15 เมตร รายล้อมอย่างสวยงาม ศาลเจ้ามะสึโอะ เป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมีอายุกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่ทางใต้ของอุทยานราว 800 เมตร วัดเท็นริว หรือ …

Read More อาราชิยะมะ ย่านชานเมืองที่สวยงามแห่งนครเกียวโต