เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นถิ่นวัฒนธรรมที่สวยงาม

เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นถิ่นวัฒนธรรมที่สวยงาม

เมืองเกียวโต หรือ นครเคียวโตะ เป็นเมืองใหญ่อีกแห่งหนึ่งของภูมิภาคคันไซ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเคียวโตะ ทางภาคกลางของประเทศญี่ปุ่นและเป็นเมืองที่มี ประชากรหนาแน่นเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศและอันดับที่ 11 ของโลก เมืองเกียวโตจัดว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ มีโบราณสถาน จำนวนมากเนื่องจากเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมาก่อน โดยเมืองเกียวโตถือกำเนิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 8 โดยนักบวชทางศาสนาซึ่งในยุคนั้นศาสนามี อิทธิพลอย่างมาก และเริ่มมีการสร้างศาลเทพเจ้าต่างๆ ตั้งแต่ยุคเฮอัง ใน ค.ศ. 794 ซึ่งในเมืองเกียวโตเป็นที่ตั้งของราชสำนักของสมเด็จพระจักรพรรดิ ใน ช่วงปี 1467 – 1477 เมืองเกียวโตเผชิญกับภาวะสงครามและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก เมื่อสงครามสิ้นสุดลงมีการบูรณะเมืองขึ้นมาใหม่ แต่เมืองยัง คงประสบกับภาวะสงครามในหลายช่วงจนถึงช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 กระทั่งเมืองได้รับการฟื้นฟูในด้านต่างๆจนปัจจุบันเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางที่ สำคัญของเศรษฐกิจต่างๆ เมืองเกียวโต เมืองเกียวโตเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่มาก พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเป็นพระราชวังเก่าและอาคารไม้โบราณต่างๆ นอกจากนี้ยังมีพระ ราชวังเกียวโต พระราชวังเก่าแก่ของเมืองที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมาก นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าต่างๆมากมายภายในเมือง รวมถึงมีสถานที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เช่น ศาลเจ้าคะมิงะโมะ, ศาลเจ้าชิโมะงะโมะ, ศาลเจ้าอุจิงะมิ, วัดโท, วัดคิโยมิซุ, วัดคิงกะกุ, วัด เท็นริว, วัดเบียวโต, …

Read More เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นถิ่นวัฒนธรรมที่สวยงาม
โรงงานช็อกโกแลต ซิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค

โรงงานช็อกโกแลต ซิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค

เราคงเคยอ่านนิทานเรื่อง ชาร์ลีกับ โรงงานช็อกโกแลต ที่ภายในมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ชวนจินตนาการแก่เด็กๆมากมายซึ่งโรงงานสุดอัศจรรย์และน่ารักนั้นมีอยู่ จริง นั่นคือ โรงงานซิโรอิโคอิบิโตะ (Shiroi Koibito) ซึ่งจัดว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองซัปโปโร สถานที่ที่จัดว่าเป็นแหล่งของฝากและขนม สุดอร่อยมากมายให้เลือกสรร รวมถึงอาคารโรงงานที่สร้างขึ้นมาแตกต่างจากโรงงานทั่วไปทั้งยังเปิดให้เข้าชมอีกด้วย สำหรับโรงงานช็อกโกแลต ซิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค นั้นแบ่งออกเป็น 3 โซนหลักให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมกันอย่าเพลิดเพลิน ได้แก่ โซนแรกหอนาฬิกาซึ่ง จำลองมาจากหอนาฬิกาประจำเมืองซัปโปโรที่เก่าแก่ โดยจุดนี้เสมือนเป็นจุดชมความงามและถ่ายรูป เซลฟี่ เป็นที่ระลึกนอกจากนี้บริเวณจุดนี้ยังมีการเดิน ขบวนของเหล่ามาสคอสช็อกโกแลต หรือ คานิวัลชอคโกแลต ซึ่งจะเดินขบวนทุกๆ 1 ชั่วโมง โรงงานช็อกโกแลต โซนที่สอง ขบวนรถไฟซิโรอิโคอิบิโตะ เป็นจุดบริการรถไฟชมรอบๆโรงงาน โดยการออกแบบรถไฟนั้นเป็นการออกแบบหัวรถจักรไอน้ำแบบดั้งเดิม ซึ่งคอย ให้บริการแก่ผู้เข้าชมโรงงานโดยราคาอยู่ที่ ผู้ใหญ่ 300 เยน, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 200 เยน และเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีนั่งฟรี โซนที่สาม กัลลิเวอร์เฮาส์ เป็นโซนจัดจำลองจากวรรณกรรมเรื่อง กัลลิเวอร์ผจญภัย ซึ่งเป็นบ้านหลังเล็กๆ จัดการแสดงภายในบริเวณโรงงานซึ่งในบ้านยังมี การจัดสิ่งของย่อส่วนต่างๆ …

Read More โรงงานช็อกโกแลต ซิโรอิโคอิบิโตะพาร์ค